Helyalapú szolgáltatások kint és bent
Automatikus idegenvezető megoldások
Járműkövetés
Flottamenedzsment

Adatkezelési tájékoztató

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a www.navcenter.hu oldal látogatóira vonatkozó, annak üzemeltetője, mint adatkezelő általi adatkezelésekre terjed ki. A jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a smartcar​.navcenter.hu platform használatára, amelyet kizárólag szerződéses partnereink, illetve használatra feljogosított képviselőik használhatnak.

 

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

 

Cégnév: Navcenter Informatikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)

Levelezési cím: 1117 Budapest, Szerémi út 7/b 1.em 103

E-mail cím: info@navcenter.hu

Telefonszám: Tel: +36 1 801 2834 // Fax: +36 1 801 2832 // Mobil: +36 20 458 9968, +36 20 458 9969 

 

2. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

 

2.1. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

A cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

 

Az cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]

 

2.2. Egyes adatkezelési tevékenységek (tájékoztatás a Rendelet 13. cikk alapján)

 

2.2.1. A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja a tájékoztatást kérő által igényelt úton (telefonon, e-mailben).

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím vagy telefonszám) megadása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során küldött üzeneteket legfeljebb a megkeresést követő naptári negyedév utáni hónap 10. napjáig tároljuk, de bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

 

2.2.2. A számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa történt szolgáltatásnyújtásról, értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre: 

A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

 

2.2.3. A fizetéshez (átutalásos fizetéshez) kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a pénzintézet közreműködése révén kezeli a szerződő fél fizetési kötelezettségének teljesítését.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Ptk., a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen az Ön fizetési teljesítéséről, így a szerződés rá vonatkozó kötelezettségét teljesítse Ön felé.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során a bankszámlatulajdonosi név, bankszámlaszám kerül kezelésre.

Címzett:

4.3. alatt

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől számított 8. év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

 

2.2.4. A GPS nyomkövető eszköz beszereléséhez kapcsolódó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges GPS nyomkövető eszköz beszerelését szerelőműhely közreműködése révén teljesíti, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet. A jelen tájékoztató szerinti a beszerelést végző szerelőműhely Adatkezelőnek adatfeldolgozási megállapodás mellett alvállalkozóként alkalmazott adatfeldolgozója.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A GPS nyomkövető rendszer beszerelése esetében az adatkezelés célja az, hogy a szolgáltatást az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partner szerelőműhely közreműködésével legyen biztosítva az Ön számára.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezeléshez a név, beszerelési cím, e-mail cím és telefonszám megadása szükséges.

Címzett:

4.2. alatt

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat a beszerelés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év június 30-ig tárolja.

 

2.2.5. A garanciális igény érvényesítésével együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa értékesített GPS nyomkövető eszközre 1 év garanciát vállal. Ennek időtartamára az adatkezelő a garanciális igény érvényesítéséhez szükséges adatokat tárolja, illetve az igény érvényesítéséhez szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja, továbbíthatja, amelyről előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) kormányrendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a jótállásra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A garanciális igény teljesítése.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (cégnevet), számlázási címet, gazdálkodó szervezet esetén adószámot, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a jótállási idő lejártától számított 5. év elteltét követő naptári év június 30-ig kezeli.

 

 

 

 

2.2.6. A terméktámogatással együtt járó adatkezelés

 

Az adatkezelés megnevezése:

Az Adatkezelő az általa értékesített GPS nyomkövető eszközre a jótállási időn túl is vállal terméktámogatást: eszközbérleti konstrukcióban az Adatkezelő az eszköz fizikai meghibásodása esetén cseréli a teljes bérleti időtartam alatt, valamint folyamatosan biztosítja a szoftvertámogatást; eszközlízing konstrukcióban az eszköz jótállása a lízing időtartamig tart, valamint a szoftvertámogatást a szolgáltatási idő alatt végig biztosítja az Adatkezelő. Ennek időtartamára az Adatkezelő a vásárláshoz, a cseréhez, szervízhez kapcsolódó adatokat tárolja, illetve a támogatásnyújtáshoz szükséges mértékben az adatokat felhasználhatja.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A terméktámogatás nyújtása.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét (cégnevet), e-mail címét, telefonszámát, a számlázási címet, gazdálkodó szervezet esetén az adószámot, a megvásárolt termék termékneve, cikkszáma és gyári számát, valamint a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől számított 5. év elteltét követő naptári év június 30-ig kezeli.

 

2.2.7. Panaszkezelés

 

Az adatkezelés leírása:

Ön termékkel vagy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói, illetve érintetti kifogásait (panaszait) a vonatkozó eljárás szerint terjesztheti elő.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a Rendelet és az Infotv., valamint a Ptk. és az 1997. évi CLV.

törvény a fogyasztóvédelemről előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Ptk.-ban és a fogyasztói panaszokra, illetve a Rendelet érintetti jogokra vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

Fogyasztói, illetve érintetti panaszok kezelése (jogszabályi kötelezettség).

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, e-mail címét vagy címét, panasszal érintett személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A panaszkezelés iratainak, felvételeinek megőrzése a panaszügyintézés lezárásától számított 5 év elteltét követő naptári év június 30. napjáig.

Címzett:

https://www.navcenter.hu/panaszkezeles alatti hatóságok, szervek.

 

2.3. További adatkezelések

 

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

 

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 

3. Egyéb rendelkezések

 

A felhasználó köteles az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni, valamint szükség esetén az adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.

 

A felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a felhasználót teljes felelősség terheli valamennyi kár vonatkozásában.

 

4. Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

 

4.1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Giganet Internet Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 1-3. fsz.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@giganet.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06(42)512-000

A Giganet Kft. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

4.2. A GPS nyomkövető eszköz beszerelésével összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: New Duett Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-369115)

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1037 Budapest, Bojtár utca 44.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: duett@duett.hu

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06(1)367-2663

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: KO-MA-TECH Bt. (Cégjegyzékszám: 16-06-002071)

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 5000 Szolnok, Markotányos utca 10.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: k.komatech@gmail.com

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06(20)214-4855

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kovács Tibor egyéni vállalkozó (nyilvántartási száma: 35862585)

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 5000 Szolnok, Markotányos utca 10.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: k.komatech@gmail.com

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06(20)214-4855

 

A New Duett Kft., a KO-MA-TECH Bt., illetve Kovács Tibor ev. az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződések alapján közreműködnek a GPS nyomkövető eszköz beszerelésében. Ennek során a New Duett Kft., a KO-MA-TECH Bt., illetve Kovács Tibor ev. a vevő és/vagy vevő kapcsolattartójának nevét, címét és a telefonszámát a GPS nyomkövető eszköz beszerelésének időtartamáig kezelhetik, ezt követően haladéktalanul törlik, míg a jogszabály alapján kötelezően tárolandó adatokat a jogszabály rendelkezéseire figyelemmel megállapított időtartamig kezelik, a munkalapokat az igényérvényesítési időre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel megállapított időtartamig kezelik.

 

4.3. A bankon keresztüli fizetéssel (átutalással) összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az adatfeldolgozó levelezési címe: 1242 Budapest Pf. 386

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06(1)325-3200, 06(20)325-3200, 06(30)325-3200, 06(70)325- 3200

Az UniCredit Bank Zrt. mint pénzintézet a rá irányadó jogszabályoknak, honlapján közzétett adatkezelési tájékoztatónak megfelelően végzi adatkezelési tevékenységét.

 

5. Adatbiztonsági intézkedések

 

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

 

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. alatt bővebben).

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

6.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,

illetve Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal;

az adatok helyesbítéséhez való jog:

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;

az adatok törléséhez való jog:

Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;

az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.

Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

az adathordozhatósághoz való jog:

mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;

a tiltakozás joga:

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

(i) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve

(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

 

6.2. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

 

Felülvizsgálva: 2019. október 1. napján

Szállítmányozó cégként kiemelten fontos, hogy mindig pontos és friss adatokkal rendelkezzünk az épp úton lévő teherautóinkról és ha kell kapcsolatba is léphessünk velük. A NavCenter használata ezt nap mint nap lehetővé teszi, így fontos segítője lett a munkánknak. A...

J&S Speed Kft.

A TopMap ZRt.-nél kiemelten nagy futásteljesítményű céges autóink vannak. Mivel a kollégák digitális térképek helyszíni felmérésével foglalkoznak, így állandóan úton vannak. Nem ritka az éves 100.000 km-es menetteljesítmény sem. Ráadásul az autókat munkaidőn kívül saját használatra is igénybe vehetik...

TopMap ZRt.

A Vakond Kft. munkagépei havonta sok ezer liter gázolajat fogyasztanak, ami a mai üzemanyagárak mellett önmagában tetemes költség cégünknek. A visszaélélések megakadályozására tökéletesen bevált a NavCenter, hiszen használatával ponosan tudjuk követni, hogy mennyi üzemagyag van egy-egy munkagépünk tankjában. Fontos...

Vakond Kft.
Elolvasom

1117 Budapest, Szerémi út 7/B 103
Telefon: +36 20 458 9967 // Mobil: +36 20 458 9968 // E-mail: info@navcenter.hu 

Ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00 // Szombat - Vasárnap: Zárva