Helyalapú szolgáltatások kint és bent
Automatikus idegenvezető megoldások
Járműkövetés
Flottamenedzsment

 

Application Privacy Declaration

of Worktime App

 

Publisher as the data controller (hereinafter: “Data Controller”) under this Privacy Policy:

 

name:                    Navcenter Kft.

seat:                       6000 Kecskemét Vágó utca 2-4.

availability:           info@navcenter.hu

 

The Worktime App (hereinafter: "Application”) provides tracking of employees’ worktime by means of device location of the employees’ mobile phone based on GPS data.

 

The purpose, function of the Application is that each user records his/her own worktime (starting and ending time of work) for the goal of worktime registry compliant with the labour law regulations.

 

 

The reason of the worktime registry via the Application originates from the special working terms of the employees as the affected users (employees) do not perform work in a permanent office site in opening hours, but on various locations and various times on each occasion.

 

 

The justification of the GPS based tracking also lays in the special working terms of the users (employees): in case any of the employees would suffer accident during his/her work, it would be necessary to prove that it qualifies as accident at work, the acquisition of which proof with other means could take place with great difficulties and dubious results, which, however, would be detrimental for the users (employees).

 

 

 

For the sake of the least possible injury of the privacy of the data subjects (employees) of the GPS based tracking, geo-fencing functionality has been built-in into the Appliaction, which means that no data is collected at all in case of being outside the usual area (place) of work of the employees.

 

 

This Privacy Policy describes how location information is collected, used when you install or use the Application.

 

 

Operation of the Tracking

The basis of the tracking system is geolocation identification operating based on authorizations given on the operation system of the telephone. Work performance may be started on the identified, predefined areas. Upon arrival to the area, a push notification warns of the entry. Position is recorded on the server only upon starting by the user.

 

 

Personal Information the Application Collects

The application stores the worktime data and the location data saved by the user on her/his own device until 365 days.

 

We as Data Controller process the following data:

in relation to registering the user account: username, password (hashed);
in relation to user activity in the user account: username, login time, logout time (stored for 1 year);
in relation to user’s activity while logged-in: username, actual position data (stored for 1 year).

 

Please, be informed that the Application requests access to location in the background for the reason of a core functionality of the Application.

 

In relation to your download of the Application, the operator of the application store may process your personal data, in accordance with its own privacy policy – in relation to which We as Publisher has no liability.

 

We as Data Controller do not use permissions that give access to user (data subject) or device data for undisclosed, unimplemented, or disallowed features or purposes.

 

 

We as Data Controller do not collect any sensitive data.

 

We as Data Controller do not share any types of personal data with third parties except if permitted by law.

 

The Application is provided free of charge for the data subjects.

 

Information on Data Subject Rights

In general, personal data shall be confidential and it shall be ensured that data subjects may exercise their rights:

 

To request access to the personal data held.
To request rectification of the personal data held, however, the data subject shall warrant that they are true and accurate.
To request erasure of the personal data provided or to the extent that they are no longer necessary for the purpose for which processed, or when it is no longer legally permitted to process them.
To request cancellation or limitation of the processing of the personal data.

 

If you have given us your consent to process your personal data for any purpose, you also have the right to withdraw such consent at any time.

Finally, we inform you that you have the right to file a claim before the responsible data protection regulatory authority (www.naih.hu) or initiate a lawsuit at the competent court.

 

For more information about our privacy practices, please, read our Privacy Policy. If you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us at the above availability.

 

Effective date: 28th April 2023

 

A Worktime App

Alkalmazás Adatvédelmi Nyilatkozata

 

A Közzétevő, mint adatkezelő (a továbbiakban: “Adatkezelő”), a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozásában:

név:                        Navcenter Kft.

székhely:              6000 Kecskemét Vágó utca 2-4.

elérhetőség:         info@navcenter.hu

 

A Worktime App (a továbbiakban: "Applikáció”) munkavállalók munkaidejének nyomonkövetését biztosítja a munkavállalók mobiltelefonjának eszközlokalizációja útján GPS adatok alapján.

 

Az Applikáció célja, funkciója az, hogy az egyes felhasználók a saját munkaidejüket (munkavégzés kezdete és vége) rögzítsék a munkajogi jogszabályoknak megfelelő munkaidőnyilvántartás céljából.

 

Az Applikáción keresztül történő munkaidőnyilvántartás oka a munkavállalók munkavégzésének sajátos jellegéből fakad, mivel az érintett felhasználók (munkavállalók) nem egy állandó irodai helyszínen nyitvatartási időben végeznek munkát, hanem minden alkalommal más és más helyen, más és más időpontban.

 

A GPS alapú nyomonkövetés indoka ugyancsak a felhasználók (munkavállalók) sajátos munkavégzésében van: abban az esetben, ha bármely munkavállaló munkavégzés közben balesetet szenvedne, igazolni szükséges, hogy az eset munkahelyi balesetnek minősül, amely bizonyíték beszerzése más módszerekkel nagy nehézségekkel és kétséges eredménnyel lenne csak megvalósítható, ami viszont a felhasználókra (munkavállalókra) nézve sérelmes lenne.

 

A GPS alapú nyomonkövetéssel az érintettek (munkavállalók) magánszférájának a lehető legkisebb mértékű sérelme érdekében az Applikáció ún. geo-fencing funkcionalitás is beépítésre kerül, azaz a munkavállalók szokásos munkavégzési területükön kívül tartózkodás esetén egyáltalán nem történik adatgyűjtés.

 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat leírja, hogyan történik a helyadatok gyűjtése, felhasználása abban az esetben, ha a felhasználó az Applikációt telepíti vagy használja.

 

A nyomonkövetés működése

A rendszer alapja a telefon operációs rendszerén megadott engedélyek alapján működő geolokációs azonosítás. Az azonosított, előre definiált területeken belül indítható munkavégzés. A területre való megérkezéskor push üzenet figyelmeztet a belépésre.A pozíció csak a felhasználó általi indításkor kerül rögzítésre a szerverre.

 

 

Az Alkalmazás által gyűjtött személyes adatok

Az Applikáció a felhasználó által saját eszközén rögzített munkaidőadatokat és helyadatokat 365 napig  tárolja.

 

Mi, mint Adatkezelő, az alábbi adatokat kezeljük:

a felhasználói fiók regisztrációja kapcsán: felhasználónév, jelszó (hash-álnevesítve);
a felhasználói fiók aktivitása kapcsán: felhasználónév, bejelentkezési időpont, kijelentkezési időpont (tárolva: 1 évig);
a bejelentkezés során való aktivitás kapcsán: felhasználónév, aktuális pozícióadat (tárolva: 1 évig).

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Applikáció hozzáférést kér a helyadatokhoz az Applikáció alapfunkciójának érdekében.

 

Az Applikáció letöltésével kapcsolatosan az applikációs áruház kezelheti az Ön adatait annak adatkezelési irányelvei alapján, amely vonatkozásában mi, mint Közzétevő, nem tartozunk felelősséggel.

 

Mi, mint Adatkezelő, nem használjuk fel a felhatalmazást a felhasználó (érintett) vagy az eszköz adataihoz való hozzáféréshez olyan funkciókhoz vagy célokból, amelyeket nem tártunk fel, nem építettünk még be, illetve nincsenek engedélyezve.

 

Mi, mint Adatkezelő, nem gyűjtünk semmilyen különleges adatot.

 

Mi, mint Adatkezelő, nem osztunk meg semmilyen személyes adatot harmadik személyekkel, kivéve ha az jogszabályban engedélyezett.

 

Az Applikációt az érintettek ingyenesen használhatják.

 

Tájékoztatás az érintettek jogairól

Általánosságban a személyes adatok bizalmasak és biztosítani kell, hogy az érintettek gyakorolhatják jogaikat, hogy:

hozzáférést kérjenek a kezelt személyes adatokhoz.
a kezelt személyes adat helyesbítését kérjék, azonban az érintettnek kell szavatolnia, hogy azok valósak és pontosak.
a személyes adat törlését kérjék feltéve, illetve annyiban, amennyiben a kezelés céljából a továbbiakban nem szükségesek, illetve kezelésük a továbbiakban nem megengedett.
a személy adat törlését vagy kezelésének korlátozását kérjék.

Ha Ön bármely célból hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, Önnek joga van hozzájárulását bármikor visszavonni.

Végül tájékoztatjuk, hogy Önnek joga van kérelmet előterjeszteni a kijelölt adatvédelmi hatóságnál (www.naih.hu), illetve peres eljárást kezdeményeznie.

 

Adatkezelési gyakorlatunkról bővebben adatkezelési tájékoztatónkban[AH1]  olvashatnak. Amennyiben kérdése merülne fel vagy panaszt kíván előterjeszteni, kérjük, lépjen velünk kapcsolatban a fenti elérhetőségen.

 

Hatályba lépés: 2023. április 28.

 

 

 

Szállítmányozó cégként kiemelten fontos, hogy mindig pontos és friss adatokkal rendelkezzünk az épp úton lévő teherautóinkról és ha kell kapcsolatba is léphessünk velük. A NavCenter használata ezt nap mint nap lehetővé teszi, így fontos segítője lett a munkánknak. A...

J&S Speed Kft.

A TopMap ZRt.-nél kiemelten nagy futásteljesítményű céges autóink vannak. Mivel a kollégák digitális térképek helyszíni felmérésével foglalkoznak, így állandóan úton vannak. Nem ritka az éves 100.000 km-es menetteljesítmény sem. Ráadásul az autókat munkaidőn kívül saját használatra is igénybe vehetik...

TopMap ZRt.

A Vakond Kft. munkagépei havonta sok ezer liter gázolajat fogyasztanak, ami a mai üzemanyagárak mellett önmagában tetemes költség cégünknek. A visszaélélések megakadályozására tökéletesen bevált a NavCenter, hiszen használatával ponosan tudjuk követni, hogy mennyi üzemagyag van egy-egy munkagépünk tankjában. Fontos...

Vakond Kft.
Elolvasom

1117 Budapest, Szerémi út 7/B 103
Telefon: +36 20 458 9967 // Mobil: +36 20 458 9968 // E-mail: info@navcenter.hu 

Ügyfélszolgálati nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00 // Szombat - Vasárnap: Zárva